Chủ đầu tư chung cư An Bình HomeLand là ai?

Chủ đầu tư chung cư An Bình HomeLand là ai?

Tập đoàn Gleximco là tập đoàn kinh tế đa nghành: Sản xuất Công nghiệp; Tài chính – Ngân hàng; Bất động sản; Thương mại – Dịch vụ và Nông nghiệp Công nghệ cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *