Mặt bằng chung cư An Bình HomeLand được thiết kế đa dạng diện tích, phù hợp tiền với các hộ gia đình trẻ

Chung cư An Bình HomeLand thiết kế có 4 tòa với diện tích đa dạng